Despre noi

Informaţii generale privind unitatea şcolară

Potrivit documentelor existente în arhiva primăriei, prima şcoală înfiinţată în comună a apărut în anul 1830 la iniţiativa lui Alexandru Cantacuzino. Fiind o şcoală particulară aceasta a funcţionat într-o casă boierească şcolarizând un număr de 25 – 30 de elevi.  În anul 1848 şcoala îşi încetează activitatea.

Legea instrucţiei publice, adoptată de Al. I. Cuza facilitează crearea de şcoli în trei din satele comunei: Ghigoieşti, Cârligi şi Soci.

În satul Şerbeşti se înfiinţează şcoala în anul 1869 şi funcţionează până în anul 1873.

Abia după anul 1885, odată cu înfiinţarea şcolii din Şerbeşti (astăzi Ştefan cel Mare) se poate vorbi despre un învăţământ de continuitate în localitatea noastră.

  1. Alcătuită din două corpuri de clădire legate unul de altul printr-un culoar, primul construit în anul 1971 şi al doilea în 1979, constituie astăzi un locaş modern de educaţie pentru un număr de 203 de elevi.
  2. Clădirea în suprafaţă totală de 1120,64 m2, cu două nivele, formată din parter şi etaj cuprinde:

– un număr de 10 săli de clasă, două dintre acestea cu destinaţia sală de sport, respectiv laborator  informatică,

–  cancelarie profesori în suprafaţă de 45m2,

–  cabinet director în supafaţă de 38m2şi secretariat +birou contabil în suprafaţă fiecare  de 37 m2

– bibliotecă dotată cu mobilier şi volum de carte nou necesar activităţilor de documentare, un televizor, un video-proiector, un aparat video, o combină muzicală cu CD, un calculator Pentium IV, o multifuncţională, un ecran proiecţie şi un flip-chart.

-sală arhivă în suprafaţă de 38m2.

-grup sanitar nou conform standardelor .

Terenul de sport situat în partea dreaptă a şcolii are o suprafaţă de 584 m2, îngrădit şi bituminat.

Grădina şcolii situată în faţă, are o suprafaţă de 393 m2,pe care sunt plantați pomi fructiferi;

În spatele şcolii se află un teren pe care sunt amplasate un fost atelier şcoală, astăzi cu destinaţia magazie și o magazie pentru lemne.

În apropierea şcolii se află o clădire ce aparţine Primăriei Ștefan cel Mare. La parterul acesteia se află un număr de 6 încăperi în care funcţionează Grădiniţa Ştefan cel Mare. Din cele 6 încăperi, 2 funcţionează ca săli de clasă pentru grupele de grădiniță, o încăpere este ocupată de cancelarie, două săli de clasă sunt folosite pentru clasa pregătitoare,iar o sală este grupul sanitar modern dotat corespunzător copiilor preşcolari. Mobilierul din grădiniţă a fost schimbat  în totalitate creîndu-se astfel un climat propice desfăşurării activităţilor.

Share This:

Comments are closed.